FP Dual

INFORMACIÓ GENERAL

ESCOLA D'HOTELERIA DUAL

Què és la Formació Professional Dual
(FP Dual)?

La Formació Professional (FP) Dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

Quins són els objectius de l'FP Dual?

 • Aprendre Treballant i treballar aprenent

 • Establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres i les empreses

 • Oferir estímuls positius a l'alumnat i a les empreses

 • Millorar la formació, la qualificació i els desenvolupament personal

A qui s'adreça

 • Empresa

  A les empreses que vulguin involucrar-se activament en el procés formatiu dels futurs professionals per tal de detectar talent i disposar així d’un sistema de selecció i provisió de personal qualificat més adaptat a les seves tecnologies i processos productius.

 • Centre Educatiu

  A la persona/entitat titular del centre docent que valori desenvolupar la formació professional en modalitat dual.

 • Aprenent

  A l’alumnat de Formació Professional disposat a compatibilitzar la formació i una activitat a l’empresa relacionada amb la seva formació. Es recomana la majoria d’edat en determinats entorns.

Com funciona?

Fer la matrícula

Durant el primer any l'alumne es forma principalment en el centre educatiu

PAS 01

Planificar

Abans de començar l'estada l'empres i el centre educatiu acorden les tasques que l'aprenent desenvoluparà durant l'estada. Es pot pactar un període previ de coneixement mutu entre l'empresa i l'aprenent.

PAS 02

Iniciar l'estada

A finals del primer curs l'empresa acull l'aprenent i li assigna un lloc de treball adient. 

El segon any l'alumne compagina els estudis al centre educatiu amb l'estada a l'empresa.

PAS 03

Fer l'estada

Durant l'estada es fa un seguiment i una valoració de l'aprenent. Aquest procés es fa de forma conjunta entre l'empresa i el centre educatiu.

PAS 04

Avaluar

Al final de l'estada l'empresa valora les tasques desenvolupades per l'aprenent i el centre educatiu fa l'avaluació final.

PAS 05

Quin son els beneficis?

Per l'empresa

L’FP dual aporta beneficis per les empreses i hi col·laboren,  consulta la pàgina que amplia tota la informació que pot interessar a les empreses en quant a beneficis així com implicacions i procés.

Per l'aprenent

Pels estudiants l’FP Dual aporta nombrosos beneficis de cara a poder estudiar i treballar alhora. Consulta tota la informació d’interès per als alumnes

Pel Centre educatiu

Els centres també es beneficien d’aquest sistema, en el cas de l’INS Hug Roger III i l’Escola d’Hoteleria aquesta modalitat és també una oportunitat a nivell de territori.

Cicles Formatius en FP Dual

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ -CFGM

Serveis en restauració

Cicle Formatiu ofert des de l’Escola d’Hoteleria del Pallars Sobirà, es pot realitzar com a FP Dual i es pot obtenir una doble titulació cursant els dos Cicles Formatius de Grau Mitjà en 3 anys

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ -CFGM

Cuina i Gastronomia

Cicle Formatiu ofert des de l’Escola d’Hoteleria del Pallars Sobirà, es pot realitzar com a FP Dual i es pot obtenir una doble titulació cursant els dos Cicles Formatius de Grau Mitjà en 3 anys

Scroll to Top