Cicle Formatiu de Grau Mitjà - CFGM​

Guia en el medi natural i de temps de lleure​

Competència general

Organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat tipus nòrdic, cavitats de baixa dificultat, barrancs de baix risc, medi aquàtic i ins-tal·lacions d’oci i aventura, progressant a peu , amb cordes, amb bicicleta , en embarcaci-ons i a cavall , així com dinamitzar activitats de temps de lleure, adaptant tot això als parti-cipants, respectant el medi ambient i garantint la qualitat i la seguretat. Aquest cicle formatiu es desplegarà en dos cursos acadèmics.

Qualificacions professionals incloses en el títol

 • Guia per itineraris de muntanya mitjana i muntanya baixa
 • Guia per itineraris en bicicleta
 • Socorrisme en espais aquàtics naturals
 • Dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
 • Guia per itineraris eqüestres en medi natural (qualificació incomplerta)

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir a:

 • Batxillerat
 • Un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals

Guia

 • Activitats de senderisme, muntanyisme per muntanya baixa i mitjana, travessia per muntanya baixa i mitjana, i rutes nevades tipus nòrdic amb raquetes.
 • Barrancs de dificultat baixa.
 • D’espeleologia de dificultat baixa.
 • D’itineraris amb bicicleta de muntanya.
 • D’itineraris de cicloturisme. • D’itineraris a cavall.
 • D’itineraris pel mitjà aquàtic en embarcacions d’esbarjo exemptes de despatx. •

Dissenyador /a

 • Itineraris a peu, a cavall i en bicicleta (baixa i mitja muntanya).
 • Itineraris en el medi aquàtic en embarcacions d’esbarjo.
 • Activitats esportives-recreatives guiades a la natura.

Monitor/a

 • Temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Campaments, albergs, cases de colònies, granges escoles i d’aules i escoles de natura.
 • Activitats en el marc escolar. • Instal·lacions d’oci i aventura.

Socorrista

 • En llacs, embassaments i platges fluvials,
 • De suport en unitats d’intervenció aquàtica.
 • En activitats nàutico-esportives i activitats aquàtiques en l’entorn natural.

Mòduls Professionals

 • MP1. Tècniques d’equitació
 • MP2. Guia eqüestre
 • MP3. Atenció a grups
 • MP4. Organització d’itineraris
 • MP5. Guia de muntanya baixa i mitjana
 • MP6. Guia de bicicleta
 • MP7. Tècniques de temps de lleure
 • MP8. Tècniques de natació
 • MP9. Socorrisme en el medi natural
 • MP10. Guia en el medi natural aquàtic.
 • MP11. Maniobres amb cordes.
 • MP12. Formació i orientació laboral
 • MP13. Empresa i iniciativa emprenedora
 • MP14. Anglès tècnic
 • MP15. Síntesi
 • MPLL Piragüisme

Què fem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, dolor sit ullamcorper mattis, pulvinar.

Consequatur

Helping people grow their careers

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum ui dolor sit amet, consectetursed quia non numquaeius modi incidunt dolor in reprehenderit in volua velit esse dolore pariatur corporis suscipit laboriosam.